Lesreglement

Als je inschrijft voor tennisles, ga je akkoord met dit lesreglement.

 • Wij doen ons uiterste best je in te delen in de groep van je keuze. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact op om andere mogelijkheden te vinden.
 • De trainer zal uiterlijk twee weken voorafgaande aan de eerste les laten weten in welke groep en op welk tijdstip je bent ingedeeld.
 • Voor de jeugd kan het geval zijn dat deelnemers ingedeeld worden in groepen van minder dan 8 deelnemers, het tarief wordt dan aangepast naargelang de groepsgrootte (voor de facturering zal de groepsgrootte nooit kleiner worden als 6 als er is ingeschreven voor een groep van 8)
 • Bij afzegging na de start van de lessen is het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Bij ziekte van de deelnemer vervalt de les; je kunt een vervanger laten spelen.
 • Bij ziekte van de trainer wordt voor een vervangende trainer gezorgd indien mogelijk. Indien geen vervangende trainer gevonden kan worden wordt de les in onderling overleg op een later tijdstip ingehaald.
 • Indien vanwege weersomstandigheden lessen geen doorgang kunnen vinden, wordt de les in onderling overleg op een later tijdstip ingehaald.
 • De eerste twee lessen die door onwerkbaar weer (regen) niet kunnen doorgaan zijn voor rekening van de leerling, daarna zijn alle lessen voor rekening van de trainer.
 • Jouw factuur of incasso-overzicht wordt alleen via het door u aangegeven e-mailadres verzonden.

Extra reglement voor winterseizoen 2023-2024

 • Deelnemers betalen altijd voor 12 lessen, ook als deze door weersomstandigheden niet gehaald worden.
 • Indien het aantal lessen groter wordt dan 12 (omdat weersomstandigheden meevallen) dan zullen de extra lessen na afloop van het seizoen in rekening worden gebracht.