Lesreglement

Als je inschrijft voor tennisles, ga je akkoord met dit lesreglement.

  • Wij doen ons uiterste best je in te delen in de groep van je keuze. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact op om andere mogelijkheden te vinden.
  • De trainer zal uiterlijk twee weken voorafgaande aan de eerste les laten weten in welke groep en op welk tijdstip je bent ingedeeld.
  • Bij afzegging na de start van de lessen is het volledige lesgeld verschuldigd.
  • Bij ziekte van de deelnemer vervalt de les; je kunt een vervanger laten spelen.
  • Bij ziekte van de trainer wordt voor een vervangende trainer gezorgd indien mogelijk. Indien geen vervangende trainer gevonden kan worden wordt de les in onderling overleg op een later tijdstip ingehaald.
  • Indien vanwege weersomstandigheden lessen geen doorgang kunnen vinden, wordt de les in onderling overleg op een later tijdstip ingehaald.
  • De eerste twee lessen die door onwerkbaar weer (regen) niet kunnen doorgaan zijn voor rekening van de leerling, daarna zijn alle lessen voor rekening van de trainer.
  • Jouw factuur of incasso-overzicht wordt alleen via het door u aangegeven e-mailadres verzonden.